Regeringen föreslår momskompensation

Regeringen föreslår 100 miljoner kronor till yrkeshögskolans anslag för 2022
för att privata utbildningsanordnare ska kunna få en högre ersättning per utbildningsplats
som kompensation för deras skyldighet att betala mervärdesskatt (moms).

Läs hela pressmeddelandet här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/09/8-miljarder-for-att-jobba-sverige-ur-krisen/

Vid frågor

Kontakta mig

Jag är YHF:s samordnare. Tveka inte att kontakta mig vid frågor.
Jenny Sundborg - Samordnare