Uppdatering i momsfrågan

Yrkeshögskoleförbundet och Almega utbildningsföretagen hade den 13/10-21 ett dialogmöte med representanter från Myndigheten för yrkeshögskolan. Vår prioriterade frågeställning var kring den momskompensation som finns aviserad i budgetpropositionen om 100 miljoner för 2022.

Det blev ett tungt möte men viktigt, då vi blivit hörda och vi förhoppningsvis ser ett annat förslag på hantering.

Från mötet 13/10:

MYH informerade om att de prioriterar arbetet med att utforma ett förslag för momskompensation.

  • Myndigheten tittar på alla delar i yrkeshögskolan, inte bara examensgivande utbildningar utan SPS, SMY, BFU med mera.
  • Ambitionen är att skapa modeller för ersättning som går smidigt att effektuera för alla inblandade från och med nästa år.
  • Formella beslut om modeller och ersättningar kan fattas tidigast vid jul, när myndigheten fått sitt regleringsbrev, men ambitionen är att kommunicera under det pågående arbetet.
  • För YH-utbildningar över 100 yhp är inriktningen i arbetet att kompensationen gäller de som får beslut i pågående ansökningsomgång och de som har beslut för omgångar med start f r o m 2022 – alltså för utbildningar som har ett pågående beslut om beviljande.
  • Arbetet fortsätter vidare med att pröva kompensation för de utbildningar som redan har startat före årsskiftet 2021/2022. Mer information om detta kommer snarast möjligt. Thomas sade vidare att han bedömer att utsikterna är små att få till en retroaktiv momskompensation för 2021.

En diskussion följde på detta möte, där samtliga representanter för anordnarorganisationerna uttryckte sin oro över ifall kompensationen från 2022 inte ska gälla för pågående utbildning.

  • Vi lyfte att situationen är mycket allvarlig, samt att anslaget om 100 miljoner kronor årligen är lågt räknat för att ersätta momskostnader redan från början.
  • Vi förklarade att många privata anordnare hotas av att gå i konkurs inom kort, och att tusentals studerande då inte kommer att kunna fullfölja sin utbildning.
  • Vi flaggade också för att MYH skulle tvingas hantera många ärenden där anordnare vill skjuta fram sina starter.

Diskussionen avslutades med att Thomas förtydligade att MYH har förstått allvaret i situationen och vill göra allt för att hantera situationen på bästa sätt. Thomas lovade att återkomma när det gäller att kompensera även utbildningar som påbörjats före årsskiftet 2021/2022, samt att MYH kommer att kommunicera sitt ställningstagande så snart det är möjligt.

I e-post, efter gårdagens möte, till oss anordnarorganisationer, förklarar Thomas att han förstått budskapet och att MYH arbetar för en modell som inkluderar även påbörjade utbildningar. MYH lovade också att mer information skulle komma nästa vecka.

Vi inväntar nu information från MYH till oss alla, utlovad senast måndag den 18 oktober.

Läs vad GD skriver om momsen här:

https://www.myh.se/nyhetsrum/nyheter/gd-har-ordet-moms-vid-utbildningstjanster
Vid frågor

Kontakta mig

Jag är YHF:s samordnare. Tveka inte att kontakta mig vid frågor.
Jenny Sundborg - Samordnare