Filminspelning

Trygghetsrådet (TRR) gör just nu en digital läranderesa gällande rådgivning vid studier.
Målgruppen är deras egna medarbetare, varav många jobbar som rådgivare till personer
som är i arbetslivet och vill ställa om.

YHF:s tidigare ordförande, Josefin Born Nilsson, kommer tillsammans med YHF:s samordnare,
Jenny Sundborg, samtala kring yrkeshögskolan.

Frågeställningar som är intressanta för TRR:s medarbetare är:
Vilka olika utbildningsformer finns inom YH?
När lämpar det sig bäst att välja den ena eller den andra utbildningsformen?
Exempel på lyckade omskolningar/karriärval.
Varför ska man läsa på just yrkeshögskola?

Vid frågor

Kontakta mig

Jag är YHF:s samordnare. Tveka inte att kontakta mig vid frågor.
Jenny Sundborg - Samordnare