YHForum

Fredag den 8 april hade YHF det första fysiska YHFourmet sedan pandemin bröt ut.

Vi var ca 220 på plats i form av deltagare, utställare och medverkande.

Först ut var Mia Bernardsen som gav oss en lägesrapport kring utredningen Framtidens yrkeshögskola.
Efter det var det dags för vår GD, Thomas Persson, att ta över ordet och berättade om nuläge och framtid.
Han fick sällskap av kollegan Ann-Sofie Sydow som berättade om jämställdhet i utbildningarna, och visade
sig vara en mycket god estradör.

Sedan var det dags för en ny och en väl beprövad förmåga från MYH i form av Olof Elander och Inger Nordahl.
De berättade om kvalitetsrapporten, som förvånansvärt få i publiken hade läst. Vår moderator Sanna Balsvik uppmanande
till läsning av rapporten som är både konstruktiv och intressant.

Efter en god lunch med tid till mingel och utställning var det dags för Pocketteatern att inta scenen.
De bjöd på interaktiv teater om jämställdhet. Ett uppskattat inslag som gav deltagarna möjlighet att interagera
och vara delaktiga i den utsträckning de själva valde. Det blev många goda skratt!

Eftermiddagen fortsatte med firande av förbundet som i år fyller 25 år. Rolf Rahm, som var med och grundade YHF, berättade om
upprinnelsen till YH, som på den tiden hette KY. Hade han fått fritt spelrum kunde han berättat
om detta resten av kvällen.

Dagen avslutades med en paneldebatt bestående av politiker, ledningsgruppsmedlemmar och MYH.

Under dagen fanns det möjlighet att gå in i utställningsdelen där vi hade 12 utställare.
Företagen som ställde ut var Ackebrink AB, Educateit, Gaddr, Hopen AB, HR Fokus AB, Learnesy,
Liber AB, Qlok, Sanoma Utbildning, Studentbostäder i Norden AB, Studentum och TRUE.

Missa inte att i kalendern redan nu notera att nästa YHForum ges på plats i Stockholm den 10-11 november.
En av dagarna kommer det vara YHForum, och en av dagarna kommer MYH att hålla i.

Vid frågor

Kontakta mig

Jag är YHF:s samordnare. Tveka inte att kontakta mig vid frågor.
Jenny Sundborg - Samordnare