Pressmeddelande: Yrkeshögskolan momskompenseras ytterligare

Regeringen föreslår att anslaget för statligt stöd till yrkeshögskolan och konst- och kulturutbildning tillförs ytterligare 43 miljoner kronor.

Anslaget ska täcka utbildningsanordnares ökade kostnader för mervärdesskatt under 2022.

Privata utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan och konst- och kulturutbildningar, har fått högre momskostnader
när de anlitar inhyrd undervisande personal.
Bakgrunden är ett förtydligat ställningstagande från Skatteverket om mervärdesskatt på utbildningstjänster och personaluthyrning.

– Nu säkrar vi likvärdiga villkor för utbildningsanordnare, vilket är viktigt för att åtgärda kompetensbrister
på arbetsmarknaden och bibehålla takten i klimatomställningen, säger utbildningsminister Anna Ekström.

I budgeten för 2022 tillfördes 100 miljoner kronor baserat på preliminära beräkningar men kostnaderna
för mervärdesskatt för 2022 blir högre än tidigare beräknat och regeringen föreslår därför att anslaget utökas med 43 miljoner kronor.

Regeringen avser att överlämna detta förslag i vårändringsbudgeten för 2022 till riksdagen.

Vid frågor: Media och journalister, kontakta pressekreterare.
För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Utbildningsdepartementets registrator.

Vid frågor

Kontakta mig

Jag är YHF:s samordnare. Tveka inte att kontakta mig vid frågor.
Jenny Sundborg - Samordnare