Höstens YHForum

som gavs den 11 november, var på plats på Clarion Sign. MYH:s temadag låg dagen före, den 10 november, i anslutning till YHForum. Så vi bjöd på två dagar med intressant innehåll. YHF passade också på att ge en jubileumsmiddag den första kvällen.

MYH:s dag hade rubriken ”Yrkeshögskolan då, nu och i framtiden”. De gick igenom centrala steg i yrkeshögskolans utveckling de senaste åren och spanade på framtidsscenarier – i ljuset av omställning och en alltmer accelererande resa mot ett mer hållbart samhälle.

Under YHForumdagen hade vi först besök av IT-Högskolan i Göteborg. De berättade om tillblivelsen av LIA-verktyget Meritios, samt visade en demo av verktyget.

Sedan bjöd vi upp Mia Bernhardsen på scenen för att ge en lägesrapport om utredningen Framtidens Yrkeshögskola, där hon är särskild utredare.

Här gavs sedan tillfälle för deltagarna att runt borden diskutera frågor med koppling till utredningen.

Frågorna kunde efter det ställas till Mia som var kvar på scenen.

På eftermiddagen hade vi ett liknande upplägg som med Mia, fast denna gång med MYH. GD Thomas Persson, Margareta Land och Jenny Twana representerade MYH under denna programpunkt.

Vi avslutade dagen med en underhållande och rolig föreläsning av Klas Hallberg.

Vid frågor

Kontakta mig

Jag är YHF:s samordnare. Tveka inte att kontakta mig vid frågor.
Jenny Sundborg - Samordnare