Nya statsbudgeten – ett hårt slag mot Yrkes­högskolan

De ökade kostnaderna riskerar att få stora konsekvenser för Yrkeshögskolan. Hög inflation, moms på underkonsult och energikris är några av orsakerna som har gjort det tufft för utbildningsanordnare inom Yrkeshögskolan att få ekonomin att gå ihop. Med en inflationstakt på över 10% och kraftigt ökade kostnader blir det omöjligt att leverera samma kvalitet utan kompensation i form av indexering.

Ersättningsschablonerna för Yrkeshögskolan har legat på samma nivå under flera år. Anordnare kan inte trolla. Schablonerna behöver justeras och årligen räknas upp precis som det är praxis för andra utbildningsformer som inom till exempel gymnasieskolan.

När finans­ministern förutspår en negativ tillväxt och ökad arbetslöshet gäller det att inte skära ner på utbildning, det gäller att garantera en finansiering så att den höga kvaliteten kan bibehållas. Yrkeshögskolan är ett framgångskoncept och senaste rapporten visar att mer än 90% är i jobb efter examen. Yrkeshögskoleutbildningen är alltså en mycket lönsam investering för både individen och samhället.

Kurser inom yrkeshögskolan kan spela en viktig roll för att omställningsstudiereformen ska bli verklighet, men då krävs det ekonomiska ersättningsnivåer som gör detta genomförbart.

Yrkeshögskolan är unik i sitt slag och vi anordnare är stolta över att kunna vara med och bidra till att skapa en så framgångsrik utbildningsform. Som det nu är däremot riskerar anordnare att behöva sänka kvaliteten kraftigt. Vi ser också en risk att utbildningar som är viktiga för arbetslivet, men som är kostsamma att bedriva, inte kommer att kunna starta. Situationen är allvarlig och bekymmersam och riskerar att få stora konsekvenser för både studerande, arbetsliv och Yrkeshögskolans framtid.

Det enda rimliga är att Yrkeshögskolan, precis som andra utbildningsformer kompenseras, genom en indexering av nuvarande ersättningsnivåer. Då kommer vi fortsatt att med stolthet kunna leverera yrkeshögskoleutbildningar som bidrar till studerandes, arbetslivets och samhällets utveckling.

Vid frågor

Kontakta mig

Jag är YHF:s samordnare. Tveka inte att kontakta mig vid frågor.
Jenny Sundborg - Samordnare