Intresserad av att arbeta i styrelsen?

Styrelsearbetet är kontaktskapande och utvecklande, din möjlighet att göra skillnad!

Yrkeshögskoleförbundet är en ideell organisation och bygger på engagemang från
medlemmar inom förbundet. Vi arbetar med att påverka i nära dialog med myndigheten för yrkeshögskolan, utforma remissvar och skrivelser samt tillsammans kompetensutveckla oss. Utbildningsformen växer, därmed väntar även nya utmaningar för förbundet.

För att bli vald till förtroendeuppdrag inom Yrkeshögskoleförbundet behöver personen enligt stadgarna vara anställd eller på annat sätt verksamma i en anordnarorganisation som aktivt bedriver yrkeshögskoleutbildning, är betalande medlem i Yrkeshögskoleförbundet samt har minst ett års erfarenhet av arbete inom yrkeshögskolan.

Enligt stadgarna ska val av förslag av styrelse eftersträva att såväl små som stora, offentliga och privata utbildningsorganisationer finns representerade, en jämn könsfördelning samt adekvat geografisk spridning.

I förslaget tas hänsyn till den kompetens som behövs i styrelsearbete just då, förmågan att representera medlemmar och förutsättningar att kunna delta i styrelsearbetet.

Du mailar ditt förslag till valberedningen@yhf.se innan 15 december 2023.

Valberedningens förslag på ledamöter till styrelsen för Yrkeshögskoleförbundet ska presenteras på årsmötet i mars 2024.

Vill du veta mer om hur det är att arbeta i styrelsen får du gärna kontakta någon av oss i valberedningen: scrolla ner på denna sida.

Vid frågor

Kontakta mig

Jag är YHF:s samordnare. Tveka inte att kontakta mig vid frågor.
Jenny Sundborg - Samordnare