FÖRBUNDET SOM UTVECKLAR YH

Opinion & påverkan

YH-forum & nätverk

MYh & Almedalen

För samarbete inom Yrkeshögskolan

Yrkeshögskoleförbundet är en ideell organisation som verkar för utbildningar och utbildningsanordnare
inom Kvalificerad Yrkesutbildning och Yrkeshögskolan

Information från Valberedningen!

Vi i valberedningen kommer att presentera ett förslag på ledamöter till styrelsen för Yrkeshögskoleförbundet två veckor innan årsmötet den 26 mars 2020. Nu tar vi emot förslag på nya ledamöter

Läs mer »

Ett lyckat YH-Forum!

Den 14/11 genomförde YHF ett välbesökt YH-Forum på Norra Latin i Stockholm. Vi hade rekordmånga besökare; 250 – nästan 50% fler än tidigare år!! Vi provade för första gången att

Läs mer »

Yrkeshögskoleförbundet

Förbundet driver frågor som rättssäkerhet för utbildningsanordnare, fler utbildningsplatser inom yrkeshögskolan och en stabil, långsiktig utveckling av utbildningsformen yrkeshögskola.

YH-forum

Två gånger om året arrangerar Yh-förbundet två konferenser i form av YH-Forum. Syftet är skapa dialog och utbyte mellan medlemmar kring aktuella frågor inom Yrkeshögskolan.

Utbildningsledare

Yrkeshögskoleförbundets Utbildningsledarutbildning är en diplomutbildning framtagen av YH-förbundet i dialog med MYh och kvalitetssäkrade anordnare från hela Sverige.

Bli medlem idag

Medlemssidorna och YH-forum är endast öppna för medlemmar inom YH-förbundet
Scroll to Top