FÖRBUNDET SOM UTVECKLAR YH

Opinion & påverkan

YH-forum & nätverk

MYh & Almedalen

För samarbete inom Yrkeshögskolan

Yrkeshögskoleförbundet är en ideell organisation som verkar för utbildningar och utbildningsanordnare
inom Kvalificerad Yrkesutbildning och Yrkeshögskolan

Inför årsmötet

Verksamhetsberättelse, Valberedningens förslag, Motion till årsmötet och styrelsens svar på motionen Här kommer dokument till årsmötet den 28 mars 2019. Verksamhetsberättelse för 2018 där vi beskriver det arbete som styrelsen

Läs mer »

Projektledare på plats!

Hej! Jag heter Nils Carlsson Lundbäck (-lystrar även till Nisse…) och är ifrån 1 mars anställd på halvtid som projektledare. Tidsbegränsat uppdrag på ett år till att börja med. Lite

Läs mer »

Anmälan YH-forum

Nu är det dags att anmäla sig till YH-forum den 28 mars 2019! En spännande paneldebatt, information och dialog med MYH och goda möjligheter för erfarenhetsutbyte och samtal. Välkomna! Styrelsen

Läs mer »

Yrkeshögskoleförbundet

Förbundet driver frågor som rättssäkerhet för utbildningsanordnare, fler utbildningsplatser inom yrkeshögskolan och en stabil, långsiktig utveckling av utbildningsformen yrkeshögskola.

YH-forum

Två gånger om året arrangerar Yh-förbundet två konferenser i form av YH-Forum. Syftet är skapa dialog och utbyte mellan medlemmar kring aktuella frågor inom Yrkeshögskolan.

Utbildningsledare

Yrkeshögskoleförbundets Utbildningsledarutbildning är en diplomutbildning framtagen av YH-förbundet i dialog med MYh och kvalitetssäkrade anordnare från hela Sverige.

Bli medlem idag

Medlemssidorna och YH-forum är endast öppna för medlemmar inom YH-förbundet
Scroll to Top