FÖRBUNDET SOM UTVECKLAR YH

Opinion & påverkan | YH-forum & nätverk

FÖR SAMARBETE INOM YRKESHÖGSKOLAN

Yrkeshögskoleförbundet är en ideell organisation som verkar för utbildningar och utbildningsanordnare
inom Kvalificerad Yrkesutbildning och Yrkeshögskolan

Anmälan till vårens UL-utbildning är öppen!

Nu är anmälan öppen till YHF:s UL-utbildning som startar den 12 april. ULU är en diplomeringsutbildning framtagen av YHF, där alla som undervisar har egen och djup erfarenhet av att arbeta inom YH. Representanter från Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) deltar…

Nu är anmälan till YH-forum öppen!

Nu finns anmälan och program till vårens YH-forum den 24 mars ute.Program och anmälan hittar du här: http://yhf.se/yh-forum/yh-forum-24-mars-2021Välkommen till våren intressantaste möte!

Årsmöte onsdag 24 mars 2021

Alla medlemmar i YHF är välkomna att delta på Årsmötet onsdag den 24 mars klockan 09:00-10:00. Om du och din organisation valt att inte delta på YH-forum, men vill delta på Årsmötet (som är kostnadsfritt) kontakta YHF:s samordnare, Jenny Sundborg,…

Yrkeshögskoleförbundet
Förbundet driver frågor som rättssäkerhet för utbildningsanordnare, fler utbildningsplatser inom yrkeshögskolan och en stabil, långsiktig utveckling av utbildningsformen yrkeshögskola.

YH-forum
Två gånger om året arrangerar Yh-förbundet två konferenser i form av Yh-Forum. Syftet är skapa dialog och utbyte mellan medlemmar kring aktuella frågor inom Yrkeshögskolan.

Utbildningsledarutbildning
Yrkeshögskoleförbundets Utbildningsledarutbildning (ULU) är en diplomutbildning framtagen av YH-förbundet i dialog med MYh och kvalitetssäkrade anordnare från hela Sverige.