FÖRBUNDET SOM UTVECKLAR YH

Opinion & påverkan

YH-forum & nätverk

MYh & Almedalen

För samarbete inom Yrkeshögskolan

Yrkeshögskoleförbundet är en ideell organisation som verkar för utbildningar och utbildningsanordnare
inom Kvalificerad Yrkesutbildning och Yrkeshögskolan

Glädjande besked från riksdagen

Glädjande besked från riksdagen Igår kom beslutet om fördelning av budgetram för Utgiftsområde 16 – Utbildning och universitetsforskning. Riksdagen har fastställt budgetramen för YH för 2019, och preliminärt för 2020

Läs mer »

YHF söker en projektledare

YHF söker en projektledare Nu annonserar yrkeshögskoleförbundet efter en projektledare för att ytterligare utveckla förbundets verksamhet tillsammans med styrelsen. Sprid gärna annonsen till era nätverk och kontakter, vi vill hitta en

Läs mer »

MYH om budgeten för 2019

MYH om budgeten för 2019 Tack alla medlemmar för ett välbesökt och förhoppningsvis ett intressant och lärorikt YH-forum! Dessvärre fick vi oroande besked från GD Thomas Persson, MYH om budgetpropositionen

Läs mer »

Yrkeshögskoleförbundet

Förbundet driver frågor som rättssäkerhet för utbildningsanordnare, fler utbildningsplatser inom yrkeshögskolan och en stabil, långsiktig utveckling av utbildningsformen yrkeshögskola.

YH-forum

Två gånger om året arrangerar Yh-förbundet två konferenser i form av YH-Forum. Syftet är skapa dialog och utbyte mellan medlemmar kring aktuella frågor inom Yrkeshögskolan.

Utbildningsledare

Yrkeshögskoleförbundets Utbildningsledarutbildning är en diplomutbildning framtagen av YH-förbundet i dialog med MYh och kvalitetssäkrade anordnare från hela Sverige.

Bli medlem idag

Medlemssidorna och YH-forum är endast öppna för medlemmar inom YH-förbundet
Scroll to Top