FÖRBUNDET SOM UTVECKLAR YH

Opinion & påverkan

YH-forum & nätverk

MYh & Almedalen

För samarbete inom Yrkeshögskolan

Yrkeshögskoleförbundet är en ideell organisation som verkar för utbildningar och utbildningsanordnare
inom Kvalificerad Yrkesutbildning och Yrkeshögskolan

Nyhetsbrev från YHF!

Yrkeshögskoleförbundets Nyhetsbrev har just skickats ut till alla prenumeranter. -Är din organisation medlem i YHF? -Har du inte fått nyhetsbrevet? Om du vill ha utskicket i din mailbox; Anmäl dej

Läs mer »

Yrkeshögskoleförbundet pratar kompetens med IT-branschen!

Onsdag 8/5 deltar förbundets ordförande i konferensen  ”På vilket sätt bidrar högskolorna/yrkeshögskolorna/accelerated learning-utbildningarna till att täcka behovet av digitala proffs idag och om tio år?”. IToT – IT&Telekomföretagen arrangerar detta

Läs mer »

Inför årsmötet

Verksamhetsberättelse, Valberedningens förslag, Motion till årsmötet och styrelsens svar på motionen Här kommer dokument till årsmötet den 28 mars 2019. Verksamhetsberättelse för 2018 där vi beskriver det arbete som styrelsen

Läs mer »

Yrkeshögskoleförbundet

Förbundet driver frågor som rättssäkerhet för utbildningsanordnare, fler utbildningsplatser inom yrkeshögskolan och en stabil, långsiktig utveckling av utbildningsformen yrkeshögskola.

YH-forum

Två gånger om året arrangerar Yh-förbundet två konferenser i form av YH-Forum. Syftet är skapa dialog och utbyte mellan medlemmar kring aktuella frågor inom Yrkeshögskolan.

Utbildningsledare

Yrkeshögskoleförbundets Utbildningsledarutbildning är en diplomutbildning framtagen av YH-förbundet i dialog med MYh och kvalitetssäkrade anordnare från hela Sverige.

Bli medlem idag

Medlemssidorna och YH-forum är endast öppna för medlemmar inom YH-förbundet
Scroll to Top