FÖRBUNDET SOM UTVECKLAR YH

Opinion & påverkan

YH-forum & nätverk

MYh & Almedalen

För samarbete inom Yrkeshögskolan

Yrkeshögskoleförbundet är en ideell organisation som verkar för utbildningar och utbildningsanordnare
inom Kvalificerad Yrkesutbildning och Yrkeshögskolan

Moms vid anlitande av underleverantör

Vi har fått frågor från medlemmar då Skatteverket valt att utreda vissa underleverantörer till Yh-anordnare. Vi har låtit momsexperter på Grant Thornton sammanställa ett nuläge och förklara vad som sker

Läs mer »

Information från Valberedningen

Vi i valberedningen kommer att presentera ett förslag på ledamöter till styrelsen för Yrkeshögskoleförbundet två veckor innan årsmötet den 26 mars 2020. Nu tar vi emot förslag på nya ledamöter

Läs mer »

Yrkeshögskoleförbundet

Förbundet driver frågor som rättssäkerhet för utbildningsanordnare, fler utbildningsplatser inom yrkeshögskolan och en stabil, långsiktig utveckling av utbildningsformen yrkeshögskola.

YH-forum

Två gånger om året arrangerar Yh-förbundet två konferenser i form av YH-Forum. Syftet är skapa dialog och utbyte mellan medlemmar kring aktuella frågor inom Yrkeshögskolan.

Utbildningsledare

Yrkeshögskoleförbundets Utbildningsledarutbildning är en diplomutbildning framtagen av YH-förbundet i dialog med MYh och kvalitetssäkrade anordnare från hela Sverige.

Bli medlem idag

Medlemssidorna och YH-forum är endast öppna för medlemmar inom YH-förbundet
Scroll to Top