FÖRBUNDET SOM UTVECKLAR YH

Opinion & påverkan

YH-forum & nätverk

MYh & Almedalen

För samarbete inom Yrkeshögskolan

Yrkeshögskoleförbundet är en ideell organisation som verkar för utbildningar och utbildningsanordnare
inom Kvalificerad Yrkesutbildning och Yrkeshögskolan

Yhf’s möte med MYH

Yhf’s möte med MYH Efter vårt möte den 13 februari 2019 finns nu all dokumentation från MYH samlat nedan för alla att läsa. Kort sammanfattning: I mars kommer beslut om

Läs mer »

Mötet med MYH

Mötet med MYH Minnesanteckningarna från mötet med MYH den 2019-02-13 i Västerås finns nu att ta del av under medlemssidorna.

Läs mer »

Möte med MYH

Möte med MYH Nu genomför vi vårt första möte2019 med MYH. Imorgon, onsdag, träffar delar av styrelsen MYH i Västerås.Vi tar med oss angelägna frågor som: Studentförening en förutsättning för

Läs mer »

Yrkeshögskoleförbundet

Förbundet driver frågor som rättssäkerhet för utbildningsanordnare, fler utbildningsplatser inom yrkeshögskolan och en stabil, långsiktig utveckling av utbildningsformen yrkeshögskola.

YH-forum

Två gånger om året arrangerar Yh-förbundet två konferenser i form av YH-Forum. Syftet är skapa dialog och utbyte mellan medlemmar kring aktuella frågor inom Yrkeshögskolan.

Utbildningsledare

Yrkeshögskoleförbundets Utbildningsledarutbildning är en diplomutbildning framtagen av YH-förbundet i dialog med MYh och kvalitetssäkrade anordnare från hela Sverige.

Bli medlem idag

Medlemssidorna och YH-forum är endast öppna för medlemmar inom YH-förbundet
Scroll to Top